410 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์. 0-2326-0551 ,0-2739-6680, 0-2326-0641-9 #1509 โทรสาร. 0-2326-0551